Barns rätt som anhöriga – om att göra barn delaktiga

Utgiven 4 april 2019 | Författare: Elisabet Näsman, Maria Eriksson, Pernilla Leviner, Åsa Landberg
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Det här är en antologi som har kommit till inom ramen för Stiftelsen Allmänna Barnhusets utvecklingsarbete BRA, Barns Rätt som Anhöriga. Ytterst är tanken med BRA modellen att barn ska få m... Läs mer

245 kr

Gratis

Det här är en antologi som har kommit till inom ramen för Stiftelsen Allmänna Barnhusets utvecklingsarbete BRA, Barns Rätt som Anhöriga.

Ytterst är tanken med BRA modellen att barn ska få mer makt i sina liv och kunna påverka mer själva. De ska veta mer om sina rättigheter och om förälderns sjukdom eller missbruk och målet är att deras rättigheter ska respekteras. BRA är ett perspektiv där barn betraktas som kompetenta aktörer i sina egna liv.

Antologin ger en fördjupning när det gäller några olika områden som berör barnets rättigheter och delaktighet. Maria Eriksson, professor i socialt arbete, skriver om vad barn och personal tycker när de prövat en ny modell, BRA, för att uppmärksamma anhöriga barns behov. Elisabet Näsman, professor i sociologi, analyserar vad ett delaktighetsperspektiv som rör barn och ungdomar kan innebära. Pernilla Leviner, doktor i offentlig rätt, ger ett rättsligt perspektiv på barnets delaktighet. Slutligen ger Åsa Landberg, psykolog och legitimerad psykoterapeut, exempel på vad som kan vara viktigt i bemötandet för den som ska samtala med anhöriga barn.

Antologin utgavs första gången 2014 och reviderades 2019 med uppdaterad information. I den senare versionen finns bland annat ett nytt kapitel skrivet av Maria Eriksson – Att möjliggöra barns delaktighet.