I skuggan av våldet

Utgiven 17 juni 2021 | Författare: Margareta Hydén
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
En bok om barnen och deras sociala nätverks responser på våld i familjen. Hur är det att växa upp i skuggan av upprepade våldshändelser? Cirka 300 000 barn i Sver... Läs mer

245 kr

Gratis

En bok om barnen och deras sociala nätverks responser på våld i familjen.

Hur är det att växa upp i skuggan av upprepade våldshändelser? Cirka 300 000 barn i Sverige har bevittnat våld i familjen – barn som har hög risk att utveckla psykiska och fysiska svårigheter i livet. Ännu fler är de personer som är en del av det sociala nätverket och har möjlighet att respondera på våldet. I denna bok diskuterar författaren olika responser i barnets sociala nätverk och hur de kan leda till att våldet stoppas eller i vissa fall även vidmakthålls.

Det sociala nätverket består ofta av släkt, vänner och arbetskollegor, men kan även innefatta yrkesverksamma som arbetar inom exempelvis socialtjänsten eller polisen. Boken vänder sig främst till dig som via ditt yrke kommer i kontakt med barn eller dig som studerar till ett yrke där du snart kommer att ha kontakt med barn.

Barn som bevittnat våld är ett område där det idag råder stor brist på kunskap. Bokens vilja är att fylla en del av den kunskapsbristen och ge oss en större förståelse för betydelsen av hur det sociala nätverket responderar på våldet. När ett barn berättar att han eller hon bevittnat våld i sin familj är det en början på förändring – då är det viktigt att vi lyssnar.