Kunskapsstöd för projekt Samverkansteam

Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Detta kunskapsstöd togs fram som underlag riktat till de fem kommuner som ingår i Stiftelsen Allmänna Barnhusets projekt ”Samverkansteam – för barn och föräldrar i samband med separation”. ... Läs mer

Detta kunskapsstöd togs fram som underlag riktat till de fem kommuner som ingår i Stiftelsen Allmänna Barnhusets projekt ”Samverkansteam – för barn och föräldrar i samband med separation”. Men kunskapsstödet kan också vara till hjälp för alla er som arbetar med familjer i separation. Redan under projektet upptäckte vi att vi hade mycket vi ville berätta om, därför sprider vi kunskapsstödet medan projekt Samverkansteam fortfarande är igång.

Erfarenheter från Stiftelsen Allmänna Barnhusets projekt Barnets rättigheter i vårdnadstvister (Allmänna Barnhuset 2015) visade att barn och föräldrar inte sällan hade ytterligare kontakter av olika slag med socialtjänsten, förutom familjerättskontakten. Det innebar ofta att det blev många kontakter och att olika slags stöd erbjöds utan samordning. Dessutom förde separationen med sig att familjen behövde stöd kring familjeomställningen. Det blev tydligt att familjer i separation kunde behöva ett samordnat stöd. En annan erfarenhet var att stödet verkade komma in för sent. Barn och föräldrar hann fara illa, och återhämtningen blev längre och svårare. Hur vore det om man kunde erbjuda familjer stöd tidigt och samordnat?

Forskare i Australien har undersökt vad separerade föräldrar i konflikt behöver sträva mot för att barnen ska få vad de behöver. De fann att det föräldrar behövde göra var att:

  • minska konflikterna
  • lämna parrelationen och fokusera på föräldrarelation
  • vara känslomässigt tillgängliga gentemot barnet
  • acceptera den andras föräldraskap
  • skapa struktur och planering kring barnet som anpassas efter barnets utveckling och önskemål*

Hur kan vi samordna oss för att stötta familjerna på denna resa?