Slutrapport SAMVERKANSTEAM

Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
– för stöd till barn och föräldrar i samband med separation Stiftelsen Allmänna Barnhuset har haft i uppdrag att pröva om ett samordnat tvärprofessio... Läs mer

– för stöd till barn och föräldrar i samband med separation

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har haft i uppdrag att pröva om ett samordnat tvärprofessionellt stöd kan bidra till att konflikter mellan föräldrar minskar och på så sätt minimera de skadeverkningarna konflikterna kan få för barnet och föräldrarna. I den här rapporten slutrapporteras utvecklingsarbetet. 

Ett mål har varit att tillgodose barnets rätt att komma till tals, bli delaktigt och få information. Detta i enlighet med artikeln 12 i Barnkonventionen som betonar barns rätt att uttrycka sin vilja och uppfattning och samhällets ansvar att beakta det i frågor som rör barn.

Under åren 2014-2017 drev Stiftelsen Allmänna Barnhuset en försöksverksamhet i fem pilotkommuner i Sverige. Utvecklingsarbetet beviljades medel av Socialdepartementet och riktade sig till barn och deras separerade föräldrar som önskade stöd och insatser i samband med separation eller konflikter med den andra föräldern. Syftet var att pröva om ett samordnat tvärprofessionellt stöd kunde bidra till att konflikter mellan föräldrar minskar och att därmed minimera de skadeverkningarna konflikterna kan få för barnet och föräldrarna. Fokus har legat på att så långt som möjligt komma in tidigt, innan konflikten eskalerat. Att förstärka barnets delaktighet har varit prioriterat.