Stora Priset för 2023 tilldelades Ing-Marie Wieselgren postumt och Kjerstin Almqvist. Prisutdelningen skedde i Karlstad CCC i samband med konferensen Barnrättsdagarna. Prisutdelare var Anne Marie Brodén, ordförande för Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Ing-Marie Wieselgren t.v. (foto: Thomas Henriksson) & Kjerstin Almqvist

 

Ing-Marie Wieselgren var nationell samordnare för psykiatrifrågor vid Sveriges Kommuner och Regioner.

Vi på stiftelsen Allmänna Barnhuset har under många år haft ett nära samarbete med Ing Marie Wieselgren kring barn i utsatta livssituationer. Hennes förmåga att alltid finnas i fronten och samtidigt ha tid för nära samtal om livet var enastående! När Ing-Marie bestämde sig för något gav hon sig inte. Regelverk och pengar fick aldrig vara en ursäkt för att låta bli. Så saknad men aldrig glömd.

Ing-Marie började arbeta inom eller för psykiatrivården 1984. Hon var utbildad psykiater och Ing-Marie var även initiativtagare och chef för ett specialteam på Akademiska för ungdomar med psykos. Mellan 2004 och 2006 var hon huvudsekreterare i Nationell psykiatrisamordning och 2007 utsågs Ing-Marie till nationell samordnare för psykiatrifrågor på Sveriges Kommuner och Regioner.

Ing-Marie var en stark förespråkare för en ”förstalinjevård” för psykisk ohälsa, för att tidigt kunna fånga upp och sätta in rätt insatser. Hon var överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala och fortsatte arbeta kliniskt som psykiater vid Akademiska sjukhuset under somrarna även efter att hon lämnat sin ordinarie tjänst.

Ing-Marie var med och arbetade fram nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni på Socialstyrelsen. 2015 utsågs hon till ledamot i regeringens kommission för jämlik hälsa.

Under åren 2009–2022 medverkade Ing-Marie i 89 inslag i Sveriges Radio P1:s programserie Tankar för dagen med 400 000 lyssnare varje dag.

När Ing-Marie kom till SKR 2007 påbörjade hon arbetet med att samla den kraft som finns i Sverige för att förbättra den psykiatriska vården. Tillsammans med regioner och kommuner arbetade hon i över 15 år för att stärka utvecklingsarbetet, både det främjande arbetet för barn och ungdomar och den psykiatriska vården.

stora priset ing-marie wieselgren

Tomas Bokström från Ing-Marie Wieselgrens stiftelse tog emot priset. Utdelare var Anne Marie Brodén och Per-Inge Lidén från Barnhusets styrelse.

I början av 2019 tog hon initiativ till att SKR skulle vara navet för en ny nationell kraftsamling för psykisk hälsa. Hon jämförde satsningen med hur samhället ställt om i kampen mot den kroppsliga ohälsan i början av förra seklet. Nu behövdes det igen och hon fick verkligen alla med sig.

Vi är många som kommer att fortsätta driva arbetet framåt i Ing-Maries anda. Hon lärde oss att samhället måste kraftsamla, ställa krav, ge förslag på lösningar som bidrar till förbättringar. Och inte minst att gå från ord till handling. Alltid med skärpa och med en optimistisk glimt i ögat men inte minst var Ing-Marie en varm medmänniska.

Motivering till Allmänna Barnhusets Stora Pris 2023:

Ing-Marie hade ett brinnande engagemang för att förbättra psykiatrin och den psykiska hälsan i Sverige och hon har verkligen gjort stor skillnad. Ing-Marie har lyft fram behovet av stöd för barn som anhöriga, en likvärdig skolgång för barn som blir placerade och stödet till barn och unga som varit utsatta för våld. Hon var alltid redo att hjälpa och stötta, alltid med stor värme och medmänsklighet. Hennes engagemang grundades i insikten om att samhället förändrats för barn och unga på många sätt. In i det sista, talade hon om vuxnas ansvar för att rusta barnen och om behovet att lyssna på och involvera de unga. Hon var en viktig inspiratör och pionjär och inte minst en sann förebild för alla som arbetar för barnens bästa i vårt samhälle. När jag inte orkar så orkar du var hennes motto.

Kjerstin Almqvist

Kjerstin Almqvist är verksam som professor, programledare vid av fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, institutionen för sociala och psykologiska studier vid Karlstads universitet. Kjerstin är även forskningsledare vid Centrum för Klinisk Forskning i Region Värmland och knuten till Centrum för forskning om barn och ungdomars psykiska hälsa. Hon har lett ett flertal forskningsprojekt med särskilt fokus på barn som utsatts för våld och fara i olika situationer, deras reaktioner och insatser med stort fokus på barnens perspektiv.

Kjerstin Almqvist tilldelas Stora Priset 2023.

Kjerstin har medverkat i flera antologier och är en av författarna till boken ”Klinisk barnpsykologi, utveckling på avvägar.” Hon har genom hela sin mångåriga karriär haft särskilt fokus på barnens perspektiv, att tillförsäkra att yngre barn i utsatta situationer synliggörs av professionella och ges tillgång till vård och stöd av god kvalitet. Kjerstin har en nära samverkan med flera universitet och högskolor både i Sverige och internationellt och med Ericastiftelsen. Även med en rad verksamheter inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården genom undervisning och olika projekt.

Det är svårt att hitta en mer lämplig person för Stora Priset 2023.

Motivering till Kjerstin Almqvist:

Under sin mångåriga karriär har Kjerstin Almqvist verkat genom kliniskt arbete och forskning för barn i utsatthet, med ett särskilt fokus på dem som utsatts för våld och fara i olika situationer. I sitt gedigna arbete bidrar hon till att barn får sina rättigheter tillgodosedda, som rätten till god vård, professionellt stöd och rätten att komma till tals. Kjerstin har en djup kunskap om barn och ungdomars psykiska hälsa och deltar i samhällsdebatter som en av våra internationellt sett största forskare på området utsatta yngre barn. Kjerstin är en barnrättskämpe som gjort avtryck på riktigt och bidragit med evidensbaserade metoder för att stärka arbetet med våldsutsatta barn och att sprida kunskap som når ut till yrkesverksamma både i Sverige och internationellt.