Stora Priset 2017 till Ensamkommandes förbund och Worlds Childrens Prizes grundare

Allmänna Barnhusets Stora Pris delades ut under konferensen Barnrättsdagarna i Örebro den 25 april. Vinnare är Ensamkommandes förbund och Worlds Childrens Prizes (WCP) grundare Magnus Bergmar.

Prisutdelare var Anne Marie Brodén, ordförande för Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Cecilia Sjölander, generalsekreterare för Stiftelsen Allmänna Barnhuset (längst ner på sidan kan du se en film från utdelningen).

Stora Priset delas årligen ut av Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att uppmärksamma personer eller verksamheter som genom banbrytande insatser främjat barns och ungdomars förhållanden i Sverige. Anne Marie Brodén är ordförande i Stiftelsen Allmänna Barnhuset och hon ser priset som en möjlighet att lyfta dem som står för insatser utöver det vanliga och som verkligen gör skillnad för barnen.

Den ena vinnaren, stiftelsen Wolds Childrens Prizes grundare och VD Magnus Bergmar, var fullt upptagen med utdelningen av just Worlds Childrens Prize som utdelas varje år i Mariefred. Han tackade Stiftelsen Allmänna Barnhuset och publiken i Örebro genom en film (du kan se den längre ner på sidan).

Worlds Childrens Prize startade 2000. Priset och dess kandidater röstas varje år fram av barn världen över. För att kunna rösta deltar barnen i ett särskilt WCP-program där de får lära sig om kandidaterna, men också om mänskliga rättigheter och demokrati. Röstningsprocessen är omfattande och såväl prisutdelningen som presskonferensen leds varje år av barn från olika länder. Hittills har över 40 miljoner barn tagit del av WCP-programmet och bland pristagarna finns bland annat Malala Yousafzai som vann Worlds Childrens Prize 2014.

Magnus Bergmar skänker prissumman på 75.000 kr till den egna organisationen, vilket möjliggör för ytterligare 10.000 barn att få lära sig om sina rättigheter och demokrati genom WCP-programmet.

Ensamkommandes förbund fanns på plats i Örebro genom verksamhetsledaren Omid Mahmoudi som kunde ta emot priset och publikens applåder. I hans tal nämnde han bland annat organisationens kamp för att synliggöra de annars osynliga barn som nämns som ensamkommande eller gatubarn och hur de tillsammans har blivit en röst i samhället. Ensamkommandes förbund finns på 19 orter i landet och arrangerar bland annat idrotts- och kulturaktiviteter, men de bedriver också undervisning och har samhällsorienterande kurser.

Omid Mahmoudi beskrev också hur han under 2011 och 2012 när organisationen startade inte visste hur man skrev stadgar eller bildade en ideell förening, och han beskrev hur de hade haft sina första möten i parker. Men med god hjälp från privatpersoner och organisationer har förbundet växt och i dag drivs de till största delen av volontärer, men också anställda. Mahmoudi ägnade ett särskilt stort tack till alla de som stöttat dem genom åren.
– Ni har blivit ”våra föräldrar”, sa Omid Mahmoudi, märkbart rörd och stolt över priset och stunden.

Så här lyder juryns motiveringar:

Ensamkommandes förbund:

De har på ett fantastiskt sätt skapat en förening som bidrar till integration och inkludering i det svenska samhället. Ensamkommandes förbund arbetar målmedvetet med egenorganisering för att stärka de unga ensamkommande och skapa förutsättningar för integration, inkludering, delaktighet och rätten att komma till tals. De erbjuder ett sammanhang och en gemenskap som ofta blir en viktig pusselbit i integrationen. Genom kunskapsspridning bygger de broar mellan människor i önskan om att leva i en integrerad samhällsgemenskap.

Magnus Bergmar, VD och grundare för Worlds Childrens Prize (WCP):

En av de viktigaste faktorerna för inkludering och delaktighet är kunskap om mänskliga rättigheter, de demokratiska processerna och rätten att få utöva dem. Med sitt outtröttliga arbete för att göra världens barn delaktiga lägger Magnus Bergmar grunden till demokratiska processer i världen. WCP ger barn kunskap och upplevelser i kampen för allas lika värde och barns rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Genom att stärka barnen och deras engagemang för mänskliga rättigheter och demokrati stärker WCP långsiktigt det civila samhället.

Här finns filmen med Magnus Bergmar om Worlds Childrens Prize: