Dags att prata om sexuella övergrepp – handledning till skolans personal

Utgiven 20 oktober 2017 | Författare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
För att förebygga sexuella övergrepp, upptäcka och stödja utsatta barn, är det en förutsättning att barn har tillräcklig information. Barn behöver veta vad sexuella övergrepp är och vart de... Läs mer

För att förebygga sexuella övergrepp, upptäcka och stödja utsatta barn, är det en förutsättning att barn har tillräcklig information. Barn behöver veta vad sexuella övergrepp är och vart de kan vända sig om de själva eller en kamrat skulle drabbas.

Med den här handledningen hoppas vi underlätta för personal inom skola och fritidshem att prata med barn och unga om sexuella övergrepp så att de kan få den information de vill ha.

Att ta upp temat i skolan kan kännas svårt. Det kan finnas en rädsla att göra fel eller skapa onödig oro bland eleverna. Genom att få kunskap om hur barn vill bli bemötta, exempel på hur ämnet kan tas upp och samtala med kollegor ökar tryggheten. Det behöver inte vara svårt.

”Och om man inte pratar om det, det är väl också då barnen tror att det är okej liksom. Att det är så här det ska vara, att de inte vet att det är fel.” (1)

Det är viktigt att ta barn och tonåringar som berättar om övergrepp på allvar. Det är svårt för barn och unga att berätta och det finns en risk att den som känner sig ifrågasatt eller misstrodd väljer att inte berätta. Det är viktigt att mötas av lugna vuxna. Barn och unga beskriver att det är jobbigt att berätta för vuxna som blir arga eller upprörda.

Handledningen är till för personal som arbetar i grundskola, fritidshem, gymnasieskola och grund- och gymnasiesärskola. Syftet med handledningen är:

  • Att frågor som rör sexuella övergrepp tas upp i undervisningen och i skolans och fritidshemmens verksamhet.
  • Att skolor och fritidshem har en beredskap vid upptäckt av sexuella övergrepp som bidrar till att de som har blivit utsatta kan berätta och få skydd och stöd.

[1] Citat från barn och unga på Stiftelsen Allmänna Barnhusets webbplats www.dagsattprataom.se.

www.dagsattprataom.se

Genom ökad kunskap och kommunikation kan barn stärkas i att skydda sig mot övergrepp och vuxna stärkas i att agera mot övergrepp genom att lyssna, se signaler, slå larm och stötta.

Som ett led i Europarådets kampanj One in five har Stiftelsen Allmänna Barnhuset tagit fram webbplatsen www.dagsattprataom.se. Den här handledningen är tänkt att användas tillsammans med webbplatsen.

Webbplatsen är framtagen i samråd med barn och unga.