Våga se, Våga agera

Utgiven 4 juli 2017 | Författare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Steven Lukas och Gabriel Otterman
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
När misstanke framkommer om att ett barn far illa har alla som arbetar med barn en lagstadgad plikt att anmäla sin oro till de sociala myndigheterna. Du behöver inte agera ensam, om du är osäke... Läs mer

När misstanke framkommer om att ett barn far illa har alla som arbetar med barn en lagstadgad plikt att anmäla sin oro till de sociala myndigheterna.

Du behöver inte agera ensam, om du är osäker, rådgör med erfarna kollegor och med socialtjänsten. Du kan diskutera ett barn utan att ange dess namn. Som professionell kan du dock inte vara anonym när du gör en anmälan. Kom ihåg att det är din oro för barnet du anmäler, inte föräldrarna.

Barn far illa när de utsätts för en psykisk eller fysisk kränkning, eller när brister i deras omgivning gör att de riskerar att inte få växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vanligtvis tänker man på hemmamiljön, men när barn utsätts för kränkningar eller försummelse till exempel i skolan, i samband med fritidsaktiviteter, tillsammans med vänner och bekanta eller i kontakt med främmande kan det leda till att de tar skada. Foldern tar upp exempel på sätt som barn kan fara illa.

Mer material finns på www.dagsattprataom.se