Det gäller en av fem

Utgiven 12 november 2015 | Författare: Åsa Landberg, Carl Göran Svedin, Gisela Priebe, Marie Wadsby, Linda Jonsson och Cecilia Fredlund
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
– fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2014 Hur många barn i Sverige har utsatts för sexuella övergrepp och sexuell exploatering? Hur mår de? Vem har de berät... Läs mer

kr

– fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2014

Hur många barn i Sverige har utsatts för sexuella övergrepp och sexuell exploatering? Hur mår de? Vem har de berättat för och vilket stöd har de fått?

Det släpptes en uppdaterad version av rapporten under sommaren 2022. Klicka här om du istället vill beställa den senaste versionen.

Den här skriften ger en kort sammanfattning av en undersökning från 2014 där ett representativt urval av närmare 6000 gymnasieelever har fått svara på frågor om sina erfarenheter av sexuella övergrepp och sexuell exploatering under uppväxten. Resultaten i den här skriften bygger på vad eleverna själva har valt att berätta. Undersökningen har genomförts av forskare från Linköpings och Lunds universitet på uppdrag av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och har finansierats av regeringen.

Skriften är gratis men vi fakturerar portokostnad. Max antal 5 st.

Sexuella övergrepp kan och ska förebyggas, och det förebyggande arbetet behöver bygga på kunskaper och fakta.

Skriften är en sammanfattning av rapporten Unga sex och internet i en föränderlig värld