Samverkan bibliotek och socialtjänst – en väg att stödja barns läs- och skrivutveckling

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har startat ett nätverk för intresserade inom bibliotek och socialtjänst för att dela idéer och tankar om hur man kan samverka för att stödja barns läs- och skrivutveckling.

Med medel från Kulturrådet har vi utvecklat arbetet med tillgänglighet och mångspråk  inom projektet Letterbox Club Sverige. En del i det är att stimulera och inspirera kommuner och regioner i hur de kan samverka mellan bibliotek och socialtjänst – och på så sätt hjälpa barn i utsatta livssituationer i deras läs- och skrivutveckling.

Delta i nätverket!

Är ni intresserad av att veta mer om hur ni kan samverka mellan bibliotek och socialtjänst i er kommun? Delta i vårt nätverk och träffa andra kommuner och regioner för att dela tankar och idéer.

Fler kommuner och regioner om deras samverkan

Representanter från kommuner och en region berättar om hur de genom samverkan bidragit till eller planerar för läsfrämjande insatser, för att ge barn mer likvärdiga förutsättningar för goda skolresultat.

Göteborgs Stad – Samtal om böcker och sommarbrev
Ladda ner PPT

Östersunds kommun – bokpåsar, författarbesök och tävlingar
Ladda ner PPT

Region Jönköping – Temaboklistor

Falu kommun – inspirationsträffar, app för barn med lässvårigheter och en bibliotekshund
Ladda ner PPT

Norrköpings kommun – om vinsterna med samverkan och arbetet med Letterbox Club

Ladda ner PPT

Se webbinariet i sin helhet här

Vill du veta mer?

Kontakta vår projektledare!

Agneta Ingvarsson

Projektledare Letterbox Club 076-8111808