Samverkan bibliotek och socialtjänst – en väg att stödja barns läs- och skrivutveckling

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har mottagit medel från Kulturrådet för att utveckla arbetet med tillgänglighet och mångspråk inom projektet Letterbox Club Sverige. Syftet med projektet är att stimulera och ge kommuner och regioner idéer på hur de kan samverka mellan bibliotek och socialtjänst – och på så sätt hjälpa barn i utsatta livssituationer i deras läs och skrivutveckling.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har startat ett nätverk för intresserade inom bibliotek och socialtjänst för att dela ideer och tankar om hur man kan samverka i kommuner.

Är ni intresserad av hur ni kan samverka i er kommun? Kolla in alla samlade tips nedan! 

Tips på hur olika kommuner och regioner samverkar

Representanter från kommuner och en region berättar om hur de genom samverkan bidragit till eller planerar för läsfrämjande insatser, för att ge barn mer likvärdiga förutsättningar för goda skolresultat.

Göteborgs Stad – Samtal om böcker och sommarbrev
Ladda ner PPT

Östersunds kommun – bokpåsar, författarbesök och tävlingar
Ladda ner PPT

Region Jönköping – Temaboklistor och arbetet med Letterbox Club

Falu kommun – inspirationsträffar, app för barn med lässvårigheter och en bibliotekshund
Ladda ner PPT

Norrköpings kommun – om vinsterna med samverkan och arbetet med Letterbox Club
Ladda ner PPT

Se webbinariet i sin helhet här

Nässjö stadsbibliotek annordnar Letterbox-kväll

På Nässjö stadsbibliotek bjuder kommunen in de barn och familjer som varit med i projektet Letterbox Club Sverige för en gemensam avslutningskväll.

Ett exempel på samverkan mellan bibliotek och socialtjänst är Letterbox-kväll på stadsbiblioteket i Nässjö. Där erbjuds lite enkla aktiviteter som att rösta på bästa boken i paketet, göra sin egen pin och gå tipspromenad. En del kanske fixar egna lånekort och vi byter lästips med varandra. Som avslutning blir det fika och alla får välja en presentbok att ta med hem.

– För oss har det känts bra att inte göra för stora förberedelser eftersom vi aldrig vet hur många som kommer. Tanken med träffen är att visa att biblioteket är en plats där man förutom att låna böcker kan pröva på nya saker. Vår förhoppning är trösklarna sänks och barnen ska känna sig hemma och vilja komma tillbaka, säger Eva Johansson, Barnbibliotekarie på Nässjö stadsbibliotek.

-Vi tipsar alltid våra kontaktpersoner på socialtjänsten när vi ordnar aktiviteter som kanske passar barn som är med i Letterbox club. Framöver kanske det blir medverkan på personalmöten eller på träffar för familjehemsföräldrar, säger Eva Johansson.

Kontakta Eva om du vill veta mer:
Eva Johansson
Nässjö stadsbibliotek
Eva.Johansson4@nassjo.se

Vill du veta mer?

Kontakta vår projektledare!

Monica Achà Sonesson

Projektledare Letterbox Club