Samverkan bibliotek och socialtjänst – en väg att stödja barns läs- och skrivutveckling

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har startat ett nätverk för intresserade inom bibliotek och socialtjänst för att dela idéer och tankar om hur man kan samverka för att stödja barns läs- och skrivutveckling.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har mottagit medel från Kulturrådet för att utveckla arbetet med tillgänglighet och mångspråk – inom projektet Letterbox Club Sverige. Syftet med projektet är att stimulera och ge kommuner och regioner idéer på hur de kan samverka mellan bibliotek och socialtjänst – och på så sätt hjälpa barn i utsatta livssituationer i deras läs och skrivutveckling.

Är ni intresserad av hur ni kan samverka i er kommun? Kolla in alla samlade tips nedan! 

Kommuner och regioner om deras samverkan

Representanter från kommuner och en region berättar om hur de genom samverkan bidragit till eller planerar för läsfrämjande insatser, för att ge barn mer likvärdiga förutsättningar för goda skolresultat.

Göteborgs Stad – Samtal om böcker och sommarbrev
Ladda ner PPT

Östersunds kommun – bokpåsar, författarbesök och tävlingar
Ladda ner PPT

Region Jönköping – Temaboklistor

Falu kommun – inspirationsträffar, app för barn med lässvårigheter och en bibliotekshund
Ladda ner PPT

Norrköpings kommun – om vinsterna med samverkan och arbetet med Letterbox Club

Ladda ner PPT

Se webbinariet i sin helhet här

Nässjö stadsbibliotek anordnar Letterbox-kvällar

På Nässjö stadsbibliotek bjuder kommunen in de barn och familjer som varit med i projektet Letterbox Club Sverige på gemensam avslutningskväll.

Ett exempel på samverkan mellan bibliotek och socialtjänst är Letterbox-kväll på stadsbiblioteket i Nässjö. Där erbjuds lite enkla aktiviteter som att rösta på bästa boken i paketet, göra sin egen pin och gå tipspromenad. En del kanske fixar egna lånekort och vi byter lästips med varandra. Som avslutning blir det fika och alla får välja en presentbok att ta med hem.

Kontakta Eva om du vill veta mer:
Eva Johansson
Nässjö stadsbibliotek
Eva.Johansson4@nassjo.se

Vill du veta mer?

Kontakta vår projektledare!

Monica Achà Sonesson

Projektledare Letterbox Club