Bakgrund och utveckling

Från England till Sverige

The Letterbox Club startade i England. Rose Griffiths, familjehemsförälder och lärare i matematik och numera professor, fick i uppdrag att hitta ett sätt att förbättra placerade barns kunskapsnivåer och skolresultat utan att lägga ytterligare arbetsbörda på skolan eller familjehemmen. Rose ville stimulera och väcka barns nyfikenhet och lust att läsa, räkna och lära sig. Därför startade hon The Letterbox Club och började skicka paket med bland annat böcker och spel till de placerade barnen.

Efter några lokala pilotstudier genomfördes 2007 ett nationellt projekt med 500 deltagande barn och två år senare deltog 4 500 barn. Idag är Letterbox Club väl etablerad i Storbritannien med ca 10 000 deltagande barn årligen. Pilotprojekten i Sverige har haft kontinuerlig kontakt med The Letterbox Club i England och med Rose Griffiths. Samarbetet kommer att fortsätta även i framtida satsningar.

Läs mer om The Letterbox Club i England:  www.booktruskt.org.uk

2014 – 2016 genomfördes tre pilotprojekt av Letterbox Club i Sverige, i Stockholm och i Jönköpings län. Pilotprojekten utvärderades genom att deltagande barn och deras föräldrar bidrog med sina upplevelser och erfarenheter av projektet samt genom att barnens kunskapsnivåer testades. Sedan 2018 har deltagande öppnats upp för samtliga kommuner i Sverige.