Letterbox Club – såhär går det till!

Här kan du läsa mer om Letterbox Club genomförs praktiskt, vem som gör vad, vad det kostar och hur du väljer rätt paket till barnet.

Socialtjänsten utser en kontaktperson, t.ex. socialsekreterare eller annan person, som ansvarar för Letterbox Club i sin kommun. De barn som är välkomna att delta är barn som bor i familjehem eller lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd eller har öppna insatser.

Letterbox Club informationsfolder

Det här gör kommunen

 • Informerar och tillfrågar barn och föräldrar om de vill delta och anmäler därefter dem som vill vara med (se bifogat material nedan).
 • Väljer paket med lämplig svårighetsgrad till barnet. Detta kan gärna göras i samråd med barnets lärare/familjehemsförälder.
 • Utser en kontaktperson i kommunen som ansvarar för att ha uppdaterade adresser till deltagande barn, tar emot de packade paketen, skriver ut brev till barnen som hör till paketen (med möjlighet att justera/göra brevet mer personligt) samt adressera och skicka paketen enligt tidsplan.
 • Är behjälpliga i kontakten med barn och föräldrar vid utvärdering och eventuell forskningsstudie.

Information till barn på svenska, arabiska  och somaliska.

Länk till informationsfolder till föräldrar på svenskaarabiska och somaliska

Information om kontaktpersonens ansvar (pdf för utskrift)

Det är viktigt att tillfråga barn och föräldrar/familjehemsföräldrar innan anmälan sker. Som ett stöd finns informationsmaterial framtaget.

Det här gör Letterbox Club Sverige

 • Genomför Letterbox Club enligt plan.
 • Ger relevant information till kontaktpersoner.
 • Planerar, köper in och packar paket med pedagogiskt och genomtänkt material till alla deltagande barn.
 • Distribuerar barnens paket till kontaktpersoner i respektive kommun.
 • Planerar och genomför utvärdering och eventuell forskningsstudie.

Anmäla barn som vill delta

Barnen som deltar i Letterbox Club är anonyma för oss, därför behöver varje kommun utse en kontaktperson som ger oss den information vi behöver för att kunna genomföra och utveckla projektet. I samband med anmälan kommer vi t.ex. att be om specifik information om respektive barn (ex. modersmål, familj, årskurs, kön). Vi kommer dock aldrig att be om uppgifter som kan röja barnets identitet.

Har du frågor kring anmälan kan du höra av dig till Letterbox Club via e-post: letterboxclub@allmannabarnhuset.se

Ett mycket bra försök att få barnet intresserad av böcker. Bra blandning av böcker. Roliga och enkla spel som får igång matematiken.
Familjehem med Letterbox Club

Välja rätt paket 

Paketen finns att välja i olika svårighetsgrader. Det går bra att välja ett paket som är tänkt för en äldre årskurs för en mycket god läsare, precis som en svag läsare kan behöva paketet som är tänkt för en lägre årskurs (det står ingen ålder på paketen som skickas ut).

Om barnet läser på samma nivå som sina klasskamrater är det lämpligt att välja det paket som är tänkt för den åldern. Matematiken som tränas i paketen är anpassade till den matematik som lärs ut i skolan i de aktuella årskurserna. Om du och barnets förälder är osäkra på vilket paket som passar barnet kan ni säkert få hjälp från barnets lärare.

Om paketens innehåll och hur urvalsprocessen går till (pdf)

NYTT! Lila paket ( 4-6 år)

Materialet i dessa paket riktar sig till barn i åldrarna 4-6 år. Böckerna i paketen är tänkta för högläsning. Genom högläsning bjuder vi in barnet i sagans och kunskapens värld som ökar barnets fantasi och ordförråd.

Exempel på böcker & spel lila paketet (klicka för större bild)

Högläsningen stödjer barnets sociala förmåga och stärker barnets förståelse för berättande. Barns språkutveckling underlättas om de får möta högläsning i sin närmiljö och får möjlighet att samtala om böckernas innehåll. Paketen innehåller även spel och rit- och skrivmaterial anpassat till yngre barn. Paketet är framtaget med stöd från Kulturrådet. 

Orange paket (förslagsvis åldern 6-7)

I denna ålder kan läskunnigheten variera stort. De flesta barn kan inte läsa, eller håller precis på att lära sig, medan vissa barn redan lärt sig läsa med flyt. Böckerna i dessa paket är främst för högläsning men vissa böcker är tänkta att uppmuntra läsinlärning. Även de lätta böckerna behöver läsas högt för de barn som ännu inte riktigt kommit igång med läsningen.

Exempel på innehåll orange paketet (klicka för större bild)

Exempel på böcker & spel i orangea paketet (klicka för större bild)

Blått paket (förslagsvis åldern 8-9)

I denna ålder har nästan alla barn knäckt läskoden och läser böcker på egen hand. Barnet tränar nu upp flytet i läsningen. Vissa barn har redan kommit långt i sin läsning. Böckerna i detta paket är lättlästa, men blir lite svårare i de sista paketen. Fortfarande kan vissa böcker behöva läsas högt av en vuxen eller annan van läsare för de barn som inte fått flyt i sin läsning än.

Exempel på böcker & spel Blått paketet (klicka för större bild)

 

Rött paket (förslagsvis åldern 10-11)

I denna ålder läser de flesta barn med bra flyt, medan vissa barn är riktiga bokslukare. Böckerna i detta paket är anpassade till denna ålder och blir lite svårare under deltagandet.

Exempel på böcker & spel Röda paketet (klicka för större bild)

Anpassade paket att välja på – lättläst eller på andra språk

Med stöd från Kulturrådet har vi tagit fram anpassade paket för att fler barn ska ha möjlighet att kunna ta del av insatsen.

Turkosa paket (arabiska & somaliska)

För barn med annat modersmål som inte ännu kan tillgodogöra sig paketen på svenska. 

Goda språkliga kunskaper på modersmålet stärker förmågan att lära sig svenska, är positivt för läsinlärningen och ökar skolframgången. Böckerna i detta paket är därför utvalda för att stärka både modersmålet och barnets språkliga förmåga på svenska.

Paketen är anpassade till barn som är 6-7 år, 8-9 år respektive 10-11 år och finns på arabiska och somaliska. Alla böcker i paketet finns på svenska men vissa böcker finns även på barnets modersmål eller med parallelltext. Spelregler och brevet till barnet är både på svenska och på modersmålet.

Informationsfilm om Letterbox Club på somaliska 

Informationsfilm om Letterbox Club Sverige på arabiska

Exempel på böcker & spel Turkosa paketet (8-9år arabiska)(klicka för större bild)

Gult paket (Lätt svenska)

För barn som behöver böcker som har en lättare text på svenska.

Att ge möjligheter till lästräning och skapa läsglädje är mycket viktigt för barn med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och språkstörning eller barn som av annan anledning har behov av lättare text. Därför har vi tagit fram dessa paket som främst är anpassade till barn som är 8-9 år.

Paketen innehåller en bok som är mycket lättläst, som barnet ev. kan klara själv samt en kapitelbok som är tänkt för högläsning i syfte att bidra till roliga och gemensamma läsupplevelser.

Exempel på böcker & spel Gult paketet (klicka för större bild)

Toolbox till föräldrar

I samband med det första paketutskicket till barnet skickas även en så kallad toolbox, en verktygslåda, till det deltagande barnets förälder/familjehemsförälder.

Toolboxen innehåller information, tips och aktiviteter för att föräldern/familjehemsföräldern ska kunna stödja barnet på ett bra sätt. Tidigare omgångar har visat att en förälder som engagerar sig ger barnet bättre förutsättningar att lyckas.

Toolboxen finns endast i en variant oavsett vilket paket barnen får. Om flera syskon deltar behöver föräldrarna endast en toolbox.

 • Toolboxen finns även med material översatt till arabiska och somaliska.

Kostnader

De kostnader som åläggs deltagande kommuner utöver arbetstid:

 • 2 200 SEK/barn för 6 paket vilket täcker innehållet i paketen.
 • Porto för utskick av paket till barnen och en Toolbox till föräldrar/familjehemsföräldrar.

Övriga kostnader såsom projektledning, spelutveckling, urval av material, tryckkostnader, packning m.m. står Letterbox Club Sverige för.

Anmäla barn till Letterbox Club

Såhär går det till att anmäla barn till Letterbox Club.

 1. Inventera vilka barn som er kommun/organisation vill anmäla.
 2. Tillfråga barn och familjehemsföräldrar/föräldrar om de vill delta.
 3. Bestäm vilket paket varje barn ska ha.
 4. Ta fram grunduppgifter om barnen: Barnen som deltar i Letterbox Club är anonyma för oss, därför behöver varje kommun utse en kontaktperson som ger oss den information vi behöver för att kunna genomföra och utveckla projektet. I samband med anmälan kommer vi t.ex. att be om specifik information om respektive barn (ex. modersmål, familj, årskurs, kön). Vi kommer dock aldrig att be om uppgifter som kan röja barnets identitet.
 5. Utse en kontaktperson.
 6. Fyll i anmälan.

Har du frågor kring anmälan kan du höra av dig till Letterbox Club via e-post: letterboxclub@allmannabarnhuset.se

Anmälan till omgång 2024 

Läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga barn


Om varför det är viktigt att ge barn tillgång till litteratur på sitt modersmål -och hur det kan stimulera läsinlärning med Eva-Kristina Salameh, med.dr. och leg. logoped.

Frågor och kontakt!

Letterbox Clubs infomail: letterboxclub@allmannabarnhuset.se

Agneta Ingvarsson

Projektansvarig Letterbox Club 076-8111808