8 tips från Norrköpings kommun

 1. Folder – Boktips kring viktiga teman för barn och unga.
  För att stötta barn och unga att hitta lusten att läsa behöver vi samverkan mellan våra olika professioner. Det handlar om barnets rätt till information, delaktighet, hälsa, utveckling och utbildning. Förhoppningen är att dessa boktips kan läsas som en ”spegel” där läsaren kan känna igen sig, men också som ett ”fönster” där läsaren kan titta ut på hur andra har det för att se möjligheter i sin livssituation.
 2. Utrustat jourfamiljer med litteratur
  Biblioteket har utrustat jourhemmen med litteratur som kan erbjudas de barn som kommer till respektive jourhem.
 3. Familjedag – samarbete mellan socialtjänsten, biblioteket och kultur- och fritidskontoret.
  Varje halvår anordnas en familjedag för de barnfamiljer som har stödinsats genom socialtjänsten. Familjedagen är ett tillfälle då barn som vanligtvis inte brukar ta del av Norrköpings kulturutbud kan få skapa nya och berikande upplevelser. Det anordnas aktiviteter och fika för hela familjen och det brukar vara uppskattade tillfällen som även gör att familjerna får en inblick i vad det finns för kulturupplevelser för barnfamiljer i Norrköpings kommun.
 4. Samverkan med mottagningsenheten
  Vi träffar eleverna på Mottagningsskolan under en 8 veckors period för att introducera oss och informera lite kort biblioteket. Vi samlar in lånekortsblanketter och frågar vilka språk som finns i klasserna och om det är möjlig skickar vi efter en deposition på böcker på de språk vi inte har från Internationella biblioteket. Veckan efter kommer de till oss och vi ger lite mer information om biblioteket och de får sina lånekort. Vi visar även runt på biblioteket och hjälper till med utlån osv.
 5. Bokstart
  Bokstart Norrköping samarbetar sedan flera år med alla 15 BVC och samtliga förskolor i Norrköpings Kommun. Samarbetet är kring hembesök till särskilt prioriterade barn, gåvobok via BVC (Knacka på) samt gåvobok till alla barn som börjar förskolan (Pinos förskola). Bokstart Norrköping samarbetar också med socialtjänsten med särskilda insatser som hembesök och Norrköpings Konstmuseum med babyaktiviteter. Ytterligare samarbete finns med Hyresbostäder där det anordnas Bokstartsaktiviteter i flera utsatta bostadsområden.
 6. Språkpiller
  Biblioteken i Östergötland har sedan länge ett samarbete med logopeder i länet vilket innebär att man tillsammans utarbetat en Språkpillerlista med olika kategorier som t e x substantiv, tecken som stöd och adjektiv.Böckerna ska finnas på alla bibliotek i Östergötland och logopederna förskriver Språkpillerrecept till de barn som behöver olika språkinsatser. Skänkt litteratur till våra jourhem
 7. Läsa äger
  Läsa äger är ett projekt som drivs av utbildningskontoret, finansierat med stöd från Bonniers familjestiftelse. I projektet läser feriearbetare högt på kommunens fritidshem. Biblioteket har varit involverade med att förse högläsarna med böcker, lånekort och läsinspiration.
 8. Barn- och elevhälsopodden
  Centrala barn- och elevhälsan driver en podd med tre syften med fokus är barn och elevhälsa. Det första syftet är att sprida goda exempel som pågår i kommunens verksamheter. Det andra är att sprida kännedom om de arbeten och insatser som erbjuds. Det tredje är att belysa olika områden genom forskning.Podden finns där poddar finns och går att prenumerera på. Läs mer 

Kontakta Elisabeth om du vill veta mer:
Elisabeth Ph Hadfy
Centrala Barn- och elevhälsan – Skolfam
Elisabeth.hadfy@norrkoping.se

Vill du veta mer?

Delta i vårt nätverk och träffa andra kommuner och regioner för att dela tips, tankar och idéer.

Agneta Ingvarsson

Projektledare