5 tips från Hylte kommun

 

  1. Bokrecept-Socialsekreterare/familjebehandlare/psykolog kontaktar bibliotekets pedagog för att boka en träff tillsammans med en familj/ungdom. Det kan vara biologiska barn eller fosterhemsplacerade och ofta böcker som tar upp ett visst tema (ex. separation, ångest, rädsla, flykt …)

Första gången följer ofta fam. behandlare med till biblioteket, därefter kan familjen/ungdomen boka tid själv. Flera återkommer regelbundet, vissa blir så småningom ” biblioteksbesökare”. Vi har även skapat en lista med barnböcker som tar upp olika ämnen som är bra att ha på biblioteket, då kan även annan personal guida lättare. Vi har även skapat ett lånekort för socialtjänsten så att de kan ringa och lägga en bokbeställning åt en familj och då lånas böckerna ut med soc.tjänstens kort, de finns då färdiga att bara hämta. Detta kan i vissa fall underlätta och göra det enklare för sårbara/utsatta familjer.

Syftet och förhoppningen är att sakta skapa en personlig relation och underlätta besöken. Vid behov öppna utanför bibliotekets ordinarie öppettider.

  1. Bokcirkel ”Föräldrastöd”- Sex tillfällen kvällstid höst och vår för vårdnadshavare med barn  1-12 år. Denna leds av socialsekreterare och bibliotekspedagog. Vi använder boken ”Fem gånger mer kärlek” av Martin Forster. Se inbjudan för inspiration.
  2. Språkstart Halland Bibliotekspedagog jobbar med satsningen ”Språkstart Halland” som motsvarar Bokstart i Sverige. I Hylte kommun får alla invånare ett brev hem när barnet är sex månader med datum/tid för hembesök. Över 90% tackar ja och får besök med Språkväska och inspiration.  Vi informerar nyblivna föräldrar tillsammans med soc.tjänsten, BVC och Öppna fsk om detta, ibland är fam.behandlare med på träffen. Därefter erbjuds besök vid 11 månader med en ny Språkväska. Vi har även babycafeer tillsammans med sång, boktips och gemenskap. Detta är ett fint exempel på att bygga relationer och skapa tillit mellan alla oss som möter och arbetar med barn/unga familjer.
  3. Lokalt nätverk med träffar två-tre gånger per år där vi, olika yrkesprofessioner, diskuterar behov, nuläge och samverkan framåt.
  4. Biblioterapi- grupper i hälsofrämjande syfte i samarbete med syokonsulent och soc.sekreteare bla. KAA-ungdomar(kommunalt aktivitetsansvar)