Välkommet förslag till ny socialtjänstlag

2 juli 2024

Stiftelsen Allmänna Barnhuset välkomnar regeringens förslag till ny socialtjänstlag med fokus på förebyggande arbete, ökad tillgänglighet och kunskap.

Ordförande Anne Marie Brodén

– Vi välkomnar särskilt att barnrättsperspektivet stärks genom att lagen anpassas till barnkonventionen säger styrelsens ordförande Anne Marie Brodén.

Socialtjänsten ges även möjlighet att söka digitalt på orosanmälningar vilket gör det enklare att upptäcka och följa upp de barn som har behov av socialtjänstens stöd. Stiftelsen Allmänna Barnhuset ser frågan om att utveckla socialtjänsten med fokus på vetenskap och beprövad erfarenhet som en central del i det fortsatta arbetet.

 

Läs mer och se pressträffen om nya lagförslaget