Viktig konferens om nordiskt barnrättsarbete – anmäl dig till NBK i Oslo!

22 maj 2024 | Nyhet

Vad kan vi lära av våra grannländers barnrättsarbete? Välkommen att anmäla dig till konferens i Oslo den 2 – 4 september! Nordiska Barnavårdskongressen (NBK) är ett samarbete mellan de nordiska länderna och syftet är att sprida kunskap från forskning och praktik, i år är huvudtemat ”Barnkonventionen i policy och praktik”.

De länder som ingår i samarbetet är, förutom Sverige, Danmark, Färöarna, Finland, Island och Norge. Stiftelsen Allmänna Barnhuset är den organisation som representerar Sverige i samarbetet.

Går det att förbättra förutsättningarna för att barn som utsatts för vålds- eller sexualbrott ska få tillgång till stöd och behandling? Från oss medverkar bl.a. Amanda Nyberg, Maj Fagerlund och Emma Andersson som ska berätta om samarbetsprojektet ”Fjärde rummet” där hälften av Sveriges barnahus samverkar för att skapa bättre möjligheter för barn som utsatts för våld eller övergrepp att få stöd och behandling.

Från Barnhuset medverkar också Åsa Landberg och Emma Andersson som ska berätta om vårt arbete med, och utbildning i, Efter Barnförhöret – en arbetsmodell som sociatjänsten kan använda för att ge stöd och information efter ett barnförhör, till både barn och föräldrar, vid misstanke om barnmisshandel. I dag lämnas många barn ensamma och utan stöd  efter ett polisförhör. Barn får möta föräldrar som kan vara både upprörda och arga över att barnet pratat med polisen. Modellen Efter barnförhöret innebär krisstöd samma dag som barnet förhörts. Forskning om modellen kommer också att presenteras från Örebro universitet.

Huvudtalare från Sverige är David Pålsson, universitetslektor och docent i socialt arbete vid Stockholms universitet, som bl.a. ska prata om hur familjehems- och institutionsvården är organiserad, och hur den utvecklas, i de nordiska länderna. Vilka förutsättningar finns för att tillsyn kan bedrivas på ett sätt som garanterar kvalitetsvård och minimerar risker för barnen som berörs?

Nordiska Barnavårdskongressen är ett samarbete mellan de nordiska länderna. Konferensen har hållits vart tredje år sedan 1921 och de nordiska länderna delar värdskapet mellan varandra. Detta är en möjlighet att engagera sig och lära av både praktiker och forskare från alla de nordiska länderna.

Välkommen att anmäla dig!

T.o.m. 1 juni kan du anmäla dig till Early-bird pris, sedan höjs avgiften.

Läs mer och anmäl dig till NBK