Vi arbetar för att stärka barn i utsatta livssituationer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse med uppdrag att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling med syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. Vår verksamhet vänder sig till praktiker, forskare och beslutsfattare.

En vuxen han håller i ett barns hand.

Barnrättsdagarna – en årlig mötesplats


Barnrättsdagarna är tematiserade årliga konferenser med syftet sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen i praktiken. Barnrättsdagarna är till för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga barnkonventionen!

Anmälan Letterbox Club 2024 är öppen!


Väck barns nyfikenhet och lust till att läsa, räkna och lära sig. Projektet vänder sig till barn i åldern 4-11 år som bor i familjehem, lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd eller har öppna insatser.

Senaste nyheterna

Vem får Stora Priset 2024?

Nu öppnar vi nomineringsprocessen för Stora Priset 2024! I…

Läs mer
Susanne Björk, projektledare för Barnrättsdagarna och kommunikationsansvarig på Stiftelsen Allmänna Barnhuset emottar priset för Årets möte. Här tillsammans med Per-Inge Lidén, styrelseledamot, Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Prisutdelare var Marika Carlsson. Foto: Pär Englund, Fryken media

Barnrättsdagarna prisas för ”årets möte”

I två år har Barnrättsdagarna, världens största Barnrättskonferens, satt…

Läs mer

Särskilt yttrande för en väl fungerande skolgång för barn och unga i samhällets vård

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har lämnat ett särskilt yttrande till…

Läs mer
Fler nyheter

Söker du efter annan information?


Släktforskar du? Letar du efter ett specifikt Barnahus? Eller vill du ha information om hur du kan prata med barn om svåra frågor? Nedan har vi samlat några länkar. Klicka på den som är relevant för dig.

Besök dagsattprataom.se Hitta ett Barnahus Släktforskning

Stiftelsen Allmänna Barnhusets historia


År 1633 grundades Stiftelsen Allmänna Barnhuset, då kronan skänkte mark och pengar till det första barnhuset i Sverige. Det byggdes i kvarteret Barnhuset i Stockholm vid Barnhusgatan nära Norra Bantorget. Än idag har kvarteret samma namn.