Vi arbetar för att stärka barn i utsatta livssituationer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse med uppdrag att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling med syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. Vår verksamhet vänder sig till praktiker, forskare och beslutsfattare.

En vuxen han håller i ett barns hand.

Utbildning i Efter barnförhöret


Efter barnförhöret är en modell för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel. Delta på eller boka en heldagsutbildning för personal inom socialtjänsten som ska utföra stödinsatsen praktiskt.

Barnrättsdagarna – en årlig mötesplats


Barnrättsdagarna är tematiserade årliga konferenser med syftet sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen i praktiken. Barnrättsdagarna är till för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga barnkonventionen!

Senaste nyheterna

Barnrättstorget – Barnets rättigheter i Almedalen 2024

Barnrättstorget är en årlig mötesplats för kunskapsutbyte om barnrättsfrågor…

Läs mer

Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen

Med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen)…

Läs mer

”Min mamma och pappa läste med mig” – Anmälan till Letterbox Club stänger 9 februari

Letterbox Club Sverige är en konkret insats som riktar…

Läs mer
Två barn går längs en väg med armarna runt varandra.

Yttrande över förslag till Rättsmedicinalverkets föreskrifter om rättsintyg

Stiftelsen Allmänna Barnhuset yttrar sig över Rättsmedicinalverkets föreskrifter om…

Läs mer
Fler nyheter

Söker du efter annan information?


Släktforskar du? Letar du efter ett specifikt Barnahus? Eller vill du ha information om hur du kan prata med barn om svåra frågor? Nedan har vi samlat några länkar. Klicka på den som är relevant för dig.

Besök dagsattprataom.se Hitta ett Barnahus Släktforskning

Stiftelsen Allmänna Barnhusets historia


År 1633 grundades Stiftelsen Allmänna Barnhuset, då kronan skänkte mark och pengar till det första barnhuset i Sverige. Det byggdes i kvarteret Barnhuset i Stockholm vid Barnhusgatan nära Norra Bantorget. Än idag har kvarteret samma namn.