Traineeplats som utbildare i Efter barnförhöret

Stiftelsen Allmänna Barnhuset utbildar genom sitt utbildningsbolag i Efter barnförhöret. Vi öppnar nu för intresseanmälan till två traineeplatser för att bli Efter Barnförhöret-utbildare.

Utbildning utförs av Efter barnförhöret-lärare från olika verksamheter i landet. Två lärare per kurs engageras på uppdragsbasis av Allmänna Barnhuset för att undervisa kursdeltagarna i modellen, samt för att som lärarkollegium bistå Allmänna Barnhuset i planering, implementering, metodutveckling och kvalitetssäkring av Efter Barnförhöret i Sverige. Sedan 2017 har vi arrangerat utbildningar i modellen. Vi har för närvarande 5 aktiva utbildare som i par turas om och håller ca 16 utbildningar per år.

Just nu ser vi ett ökat intresse och det är dags att utöka gruppen med två utbildare till, så att vi kan möta upp efterfrågan på längre sikt.

Traineeprogram

  • Delta som reflekterande åskådare vid ett utbildningstillfälle
  • Tillsammans med 2 certifierade utbildare genomföra och planera en Efter barnförhöret-utbildning
  • Medverkan i övergripande utvecklingsfrågor som rör utbildningen i Efter barnförhöret Utbildningen kommer ske under 2024.

Beräknad tidsåtgång är totat två arbetsdagar, inklusive tid för planering och uppföljning före och efter kurstillfällena. Programmet utförs som uppdrag från Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ersättning utgår i form av arvode, lön eller ersättning till ordinarie arbetsgivare för arbetstid och ev. omkostnader.

Kvalifikationer och urvalskriterier

  1. Praktiska förutsättningar Du behöver vara inställd på och ha förutsättningar att kunna åta dig uppdrag som Efter barnförhöret-utbildare framöver.
  2.  Erfarenhet Vi söker dig som är utbildad i Efter barnförhöret och har erfarenhet av att arbeta med Efter barnförhöret. Vi önskar helst att du arbetat med många och olika  familjer i efter barnförhöret modellen.

3. Pedagogik Vi söker dig som har erfarenhet av och/ eller intresse för att undervisa och dela med dig av din kunskap kring arbete med och implementering av modellen.

4. Profil Vi eftersträvar en heterogen utbildargrupp med en bred spridning vad gäller lärarnas professionella erfarenhet, teoretiska utbildning och metodutbildning. Vi kommer prioritera en geografisk spridning av
utbildarna. Vi kommer att prioritera de som vi bedömer kompletterar nuvarande utbildares profil på ett för utbildningen gynnsamt sätt.

Välkommen med din ansökan senast 16 april

Skicka ditt CV och personliga brev med ämnesraden ”EB2024” till Anders Karlbom

Anders Karlbom

Administrativ chef 073-3764502

Har du andra frågor om traineeplatsen?

Kontakta projektledare Emma Andersson.

Emma Andersson

Projektledare KIBB 072-9058182