Traineeplats som utbildare i KIBB

Stiftelsen Allmänna Barnhuset utbildar genom sitt utbildningsbolag i metoden KIBB, Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel. Nu öppnar vi för intresseanmälan till en traineeplats för att bli certifierad KIBB-utbildare.

Utbildning och handledning utförs av certifierade KIBBlärare från olika verksamheter i landet. Tre lärare per kurs engageras på uppdragsbasis av Allmänna Barnhuset för att undervisa och handleda kursdeltagarna i behandlingsarbetet samt för att som lärarkollegium bistå Allmänna Barnhuset i planering, implementering, metodutveckling och kvalitetssäkring av KIBB i Sverige.

Sedan 2013 har vi arrangerat ca en utbildning per år. Just nu ser vi ett ökat intresse och det är dags att utöka gruppen med en lärare till, så att vi kan möta upp efterfrågan på längre sikt.

Traineeprogram

  • Tillsammans med 3 certifierade lärare genomföra och planera en KIBB-utbildning
  • Delta vid 12 handledningstillfällen med ett team, tillsammans med certifierad lärare
  • Inläsning av examinationsuppgifter
  • Handledning på undervisning och handledning vid 8 tillfällen av en certifierad lärare
  •  Medverkan i övergripande utvecklingsfrågor som rör
    KIBB utbildningen.

Programmet kommer att följa en utbildningsomgång 2024 – 2025.

Beräknad tidsåtgång är totat 23 arbetsdagar, inklusive tid för planering och uppföljning före och efter kurstillfällena. Programmet utförs som uppdrag från Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ersättning utgår i form av arvode, lön eller ersättning till ordinarie arbetsgivare för arbetstid och ev. omkostnader.

Välkommen med din ansökan senast den 16 April

Skicka ditt CV och personligt brev till Anders Karlbom på: anders.karlbom@allmannabarnhuset.se

  • Ange ”KIBB2024” i ämnesraden i din ansökan.

Kvalifikationer och urvalskriterier

  1. Praktiska förutsättningar Du behöver vara inställd på och ha förutsättningar att kunna åta dig uppdrag som KIBB-utbildare framöver.
  2. Erfarenhet Vi söker dig som är certifierad KIBB-behandlare och har erfarenhet av att arbeta med KIBB. Vi önskar helst att du arbetat med många och olika KIBB-familjer.

3.  Pedagogik Vi söker dig som har erfarenhet av och/eller intresse för att undervisa och att handleda andra.
4. Profil Vi eftersträvar en heterogen utbildargrupp med en bred spridning vad gäller lärarnas professionella erfarenhet, teoretiska utbildning och metodutbildning. Vi kommer att prioritera de som vi bedömer kompletterar nuvarande utbildares profil på ett för utbildningen gynnsamt sätt.

Välkommen med din ansökan senast 16 april

Skicka ditt CV och personliga brev med ämnesraden ”KIBB2024” till Anders Karlbom

Anders Karlbom

Administrativ chef 073-3764502

Har du andra frågor om traineeplatsen?

Kontakta projektledare Emma Andersson.

Emma Andersson

Projektledare KIBB 072-9058182