När släpps BRA för yngre barn?

Projektet beräknas avslutas i oktober 2023. Då är målet att ha färdiga kommunikationsverktyg för barn 3-6 år. Verktygen ska underlätta för barn och personal att kommunicera med varandra om barnets behov av information och hjälp när han/hon har en förälder med en svårighet. Efter projektets slut kommer kommunikationsverktygen testas i en pilot, och sen att […]

Read more

Hur anmäler jag mig?

Du anmäler dig till vår konferenser och utbildningar genom att klicka på den utbildning eller konferens som du är intresserad av under fliken Konferenser & Utbildningar i toppmenyn.

Read more

Vad är BRA-samtal

BRA-samtal är en modell utformad för att stödja personal inom kommuner, regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga för att uppmärksamma barns rätt till information och hjälp, när de är anhöriga.

Read more

Vad är Efter Barnförhöret?

Modellen innebär krisstöd samma dag som barnet förhörts. Behandlingspersonal möter föräldrarna och ger dem stöd att ta emot socialtjänstens och polisens information om anmälan och utredningar. De erbjuder hembesök samma dag som barnförhöret ägt rum så att barn och föräldrar får hjälp att prata om det barnet varit med om under dagen och stöd att […]

Read more

Vad är KIBB?

KIBB:s behandlingsmodell är en manualbaserad KBT-behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit och där barnet bedöms kunna fortsätta bo i familjen. Majoriteten av alla barn som utsatts för våld i familjen bedöms ändå kunna fortsätta bo med föräldern. I Sverige har det tidigare inte erbjudits någon specialiserad form av behandling för dessa barn, utan vanligtvis […]

Read more

Vem kan starta Skolfam?

Går din kommun i tankar om att starta Skolfam? För att starta Skolfam är det bra att ha checkat av dessa kriterier. Det är även möjligt att samarbeta med en annan kommun, om inte alla  kriterier uppfylls. Det finns familjehemsplacerade barn i grundskoleålder i kommunen. Det finns ett nämndövergripande beslut i kommunstyrelsen alternativt i social- […]

Read more

Vad är Skolfam

Skolfam är en förebyggande arbetsmodell för att stärka skolresultat för barn i familjehem. Skolfam-modellens grund bygger på förebyggande arbete, tvärprofessionell samverkan, barns delaktighet och mätbarhet. Modellen är manualstödd, vetenskapligt utvärderad, har inga licenskostnader och är fri för alla att använda.

Read more

Kan samma barn vara med flera gånger?

Ja samma barn kan vara med flera gånger, varje år från 6-12 år. Paketnivå orange, blå, röd samt turkos i alla åldersnivåer finns i olika varianter så om barnet inte behöver respektive nivå mer än två år så är innehållet helt nytt varje gång (förutom att det innehåller visst skrivmaterial varje år, t.ex. pennor).

Read more

Vad är en Toolbox?

En toolbox är en liten väska som skickas till det deltagande barnets förälder/familjehemsförälder ungefär samtidigt som barnet får sitt första paket. Toolboxen är till för den vuxne och innehåller information om Letterbox Club, tips om hur man kan stödja barnets läslust om man har ett barn som inte vill/kan läsa respektive om man har ett […]

Read more

Går det att byta nivå på paketen?

Om den nivå barnet fått på sina paket visar sig vara alldeles för enkelt eller för svårt för barnet går det oftast att byta nivå på paketet om det görs efter första eller andra utskicket. Ta kontakt med oss så försöker vi att ordna det så att det blir så bra som möjligt för varje […]

Read more