Nej. Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse som har i uppdrag att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling med syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. Barnahus är en plats dit barn kan komma när det finns misstanke om att barn utsatts för brott, som misshandel, sexuella övergrepp eller barnfridsbrott. På Barnahus samarbetar polis, socialtjänst, åklagare, barnläkare och barn- och ungdomspsykologer.