Skolans personal gör jobbet med barnets insatser och Skolfamteamet är en stödfunktion för skolan att hitta rätt metoder. Vi träffar barnet när vi gör kartläggningen och när vi återkopplar vad testerna visade samt diskuterar den plan vi har för barnet. Ibland kan vi visa en metod för läraren och då ha med barnet.