Om den nivå barnet fått på sina paket visar sig vara alldeles för enkelt eller för svårt för barnet går det oftast att byta nivå på paketet om det görs efter första eller andra utskicket. Ta kontakt med oss så försöker vi att ordna det så att det blir så bra som möjligt för varje barn. Det gör ni på letterboxclub@allmannabarnhuset.se