Du får fylla i ett formulär med 18 kryssfrågor på en iPad eller papper. Formuläret fylls i, inne på rummet hos sjuksköterskan. Vid vissa besök kommer du att få fylla i formuläret enskilt, vid andra får båda föräldrarna som är med på besöket fylla i formuläret. Formuläret finns översatt på de tolv vanligaste språken.