Ja, det är helt frivilligt att fylla i formuläret, det är ett erbjudande att få berätta och få stöd om man så önskar.