Nej, de som tagit fram DOORS i Australien månar om att barn och föräldrar får det stöd som de behöver och sprider materialet via hemsidan, se ovan. Det material som översattes från engelska och användes i projektet Samverkansteam finns tillgängligt via länkarna ovan.