Anmälan till Barnrättsdagarna öppnar vanligtvis under första halvan av december året innan konferensen hålls. Anmälan öppnar då för både utställare och deltagare. Anmälan görs på Barnrättsdagarnas egen webbplats www.barnrattsdagarna.se.