Projektet beräknas avslutas i oktober 2023. Då är målet att ha färdiga kommunikationsverktyg för barn 3-6 år. Verktygen ska underlätta för barn och personal att kommunicera med varandra om barnets behov av information och hjälp när han/hon har en förälder med en svårighet. Efter projektets slut kommer kommunikationsverktygen testas i en pilot, och sen att integreras i grundutbildningen för BRA-samtal.