Lägg gärna en beställning på minst en av den publikation du önskar beställa. Skicka sedan ett mail till info@allmannabarnhuset.se där du hänvisar till beställningen du nyss gjort och skriver hur många exemplar du totalt önskar beställa.