Personal som arbetar i barnhälsovården och kommunen har anmälningsskyldighet. Det betyder att de enligt lag måste anmäla till socialtjänsten om de misstänker eller känner en oro för att ett barn far illa. En anmälan betyder inte att man anmäler till exempel en förälder, utan att man anmäler sin oro för barnet. Personen som gör anmälan behöver inte ha bevis för att göra en anmälan utan det är socialtjänsten som är skyldiga att utreda barnets situation och vilka behov av hjälp och stöd barnet behöver.

Här kan du läsa mer om socialtjänsten på olika språk:

Om socialtjänsten – Socialstyrelsen