En toolbox är en liten väska som skickas till det deltagande barnets förälder/familjehemsförälder ungefär samtidigt som barnet får sitt första paket. Toolboxen är till för den vuxne och innehåller information om Letterbox Club, tips om hur man kan stödja barnets läslust om man har ett barn som inte vill/kan läsa respektive om man har ett barn som tycker om att läsa. Toolboxen innehåller även några hjälpmedel och förslag på aktiviteter som man som vuxen kan genomföra tillsammans med sitt barn. Toolboxen finns endast i en variant oavsett vilket paket barnen får. Om flera syskon deltar behöver föräldrarna endast en toolbox. Toolboxen finns med material översatt till arabiska och somaliska