KIBB:s behandlingsmodell är en manualbaserad KBT-behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit och där barnet bedöms kunna fortsätta bo i familjen. Majoriteten av alla barn som utsatts för våld i familjen bedöms ändå kunna fortsätta bo med föräldern. I Sverige har det tidigare inte erbjudits någon specialiserad form av behandling för dessa barn, utan vanligtvis har barn och familj erbjudits de insatser som familjer med andra svårigheter erbjuds.