Resultatet av forskningen som följde projektet visade att föräldrar upplevde sig tagna på allvar och att de uppmuntrades att se på sin situation från flera perspektiv. Det satte inte sällan igång en positiv förändringsprocess. Professionella tyckte att de snabbt kom in på centrala frågor och att de kunde erbjuda föräldrar rätt hjälp snabbt.