Den del av socialtjänstens verksamhet som arbetar med råd och stöd till familjer finns i alla kommuner. De som arbetar där kan kallas till exempel föräldrastödjare, familjebehandlare, familjelots eller liknande. De har särskild kunskap om barns behov. De ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden och kan hjälpa på många sätt för att barn ska få det bättre hemma. I kontakt med dem kommer ni överens om vilket stöd som passar er familj bäst. Det kan till exempel handla om att få stöd i föräldraskapet, att minska konflikter i familjen, att stärka relationen till barnen eller att föräldrar behöver hjälp att samarbeta. Kontakten är kostnadsfri, personalen har tystnadsplikt och de för inga journaler.

För att prata med socialtjänsten kontaktar du socialkontoret i din hemkommun. På kommunens webbplats ska det finnas telefonnummer och andra sätt du kan kontakta dem på.