När du fyllt i formuläret, kommer du och din sjuksköterska ha ett samtal utifrån dina svar. Om behov eller önskan om stöd framkommer kan sjuksköterskan hjälpa dig vidare för att få rätt hjälp. Ibland erbjuds ett gemensamt besök tillsammans med någon från socialtjänstens familjestödjande verksamhet.

Svaren som fylls i på iPaden förs över till en databas där de sparas för att kunna sammanställa statistik. Alla formulär är anonyma och går ej att spåra tillbaka till dig.