Tillsammans med dig/er kan sjuksköterskan och familjebehandlare/föräldrastödjare utforska er situation och erbjuda stöd utifrån era behov. Vi har olika kunskaper och olika verktyg för att hjälpa. Det kan till exempel handla om hur ni kan hantera stress i vardagen eller få hjälp med att förstå barnets signaler, kommunicera och hantera barnets reaktioner och känslor.