När alla tester är gjorda jämför vi i Skolfam hur det går på testerna som psykologen gör med hur det går på specialpedagogens tester. Ofta hänger testresultaten ihop så att vi kan förstå varför vissa uppgifter är svåra och andra lätta för just dig i skolan. Man kan säga att vi ritar kartan som visar hur du lär dig och därför kallar vi detta just för ”kartläggning”. Då kan vi tänka ut vad som skulle behöva göras i skolan för att det ska gå riktigt bra i skolämnena.