Information från besöket om barnets hälsa och miljö dokumenteras i barnets journal. Om du och din sjuksköterska behöver samtala mer kring dina svar, dokumenteras det i din journal.