En stor del i barnhälsovårdens uppdrag är att hjälpa och stötta familjer. Formuläret lämnas ut till alla vid vissa förutbestämda besök på BVC. Tanken är att ge föräldrar en möjlighet att samtala om hur man har det och om de finns något man skulle behöva stöd kring.