Vi samarbetar för att kunna erbjuda alla föräldrar och barn stöd och hjälp när ett behov uppdagas. Detta innebär att du som förälder/ni som föräldrar, kan träffa din/er BHV-sjuksköterska tillsammans med en familjebehandlare. Dom kan erbjuda dig/er riktat stöd i ditt föräldraskap.