Forskning visar att bra skolresultat är mycket viktigt för hur det kommer att gå för barnen senare i livet. Barn som bor i familjehem har ibland haft det svårt på många sätt under sin uppväxt. Då kan det vara svårt att koncentrera sig på skolan. Det kan skapa kunskapsluckor som kan vara jobbiga att ha med sig.

I Skolfam kartlägger vi barnens förutsättningar för att ta reda på hur varje barn lär sig bäst, kunskapsluckor och styrkor hos barnen. De har rätt att få samma möjligheter till utbildning som alla andra barn. Genom att kartlägga förutsättningarna och jobba tillsammans med lärare och familjehem vill vi se till att de får den möjligheten.