Bra skolresultat är mycket viktigt för hur det kommer att gå senare i livet. Du som bor i familjehem har antagligen haft det svårt på många sätt under din uppväxt. Då kan det vara svårt att koncentrera sig på skolan. Det kan göra att du missar saker som är viktiga att kunna och att det blir jobbigt att komma ifatt dina klasskamrater senare. Eller så kan det vara vissa saker du är riktigt bra på som inte lärarna känner till och då blir det svårt att känna att skolan är lagom svår och passar just dig.

I Skolfam tar vi reda på dina styrkor och brukar hitta sådant som du behöver lite extra hjälp med som kanske inte ens du själv visste innan. Du har rätt att få samma möjligheter till utbildning som alla andra barn! Genom att jobba tillsammans med dina lärare och ditt familjehem vill vi i Skolfam se till att du får den möjligheten.