Går din kommun i tankar om att starta Skolfam? För att starta Skolfam är det bra att ha checkat av dessa kriterier. Det är även möjligt att samarbeta med en annan kommun, om inte alla  kriterier uppfylls.

  • Det finns familjehemsplacerade barn i grundskoleålder i kommunen.
  • Det finns ett nämndövergripande beslut i kommunstyrelsen alternativt i social- eller grundskolenämnden.
  • Det finns förutsättningar att anställa en psykolog och specialpedagog som kan bilda team med barnsekreterare och familjehemssekreterare.