Stiftelsen Allmänna Barnhuset har tyvärr inte heltäckande överblick över hur DOORS används i Sverige. Organisationen MÄN kommer hösten 2022 att starta arvsfondsprojektet ’Pappor i separation’ där DOORS planeras att användas. De fem kommuner som har använt sig av DOORS var nöjda och arbetade fortfarande med det år 2021.