Alla barn har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Skolan kan alltså egentligen inte neka extra hjälp om barnet inte klarar målen. Men det är inte alltid bäst att gå iväg med en speciallärare och jobba i liten grupp. Egentligen ska all hjälp i största möjliga mån ges inom klassens ram. Att ta ställning till hur mycket och vilken typ av extra hjälp ett barn behöver är ingen enkel fråga.