Ett test visar på vilken sorts begåvning barnen har. Alla har sin profil med olika förmågor att se logiska samband, förstå och uttrycka något med ord, strategier för att lösa problem och även hastigheten i att processa information. Man kan också mäta hur barnen memorerar på bästa sätt. Dessutom får barnen svara på frågor om hur de känner sig i olika sammanhang.

Sedan brukar vi titta på läsning, skrivning och matematik

Allt detta gör vi för att tillsammans med barnets skola göra en plan för barnets kunskapsutveckling. Barnet jobbar kanske med matte som är för lätt eller för svår för henne/honom. Det kan också vara att hon/han kan behöva ett enkelt datorprogram för att bli ”snabbläsare”.