Ett test visar vilken sorts begåvning du har. Du kan till exempel ha en bra förmåga att beskriva något med ord, eller vara bra på att se logiska följder. Man kan också se på vilket sätt du minns bäst. Detta test brukar de allra flesta elever tycka mycket om att göra. Det här är sådant som hjälper psykologen att kunna berätta för dig och dina lärare hur du lär dig på bästa sätt. Dessutom får du svara på frågor om hur du känner dig i olika sammanhang, till exempel när du är hemma eller när du är i skolan.

Sen brukar vi titta på läsning, skrivning och matte.

Allt detta gör vi för att se till att skolan gör rätt saker. Det kan vara att du jobbar med matte som är för lätt eller för svår för dig. Det kan också vara så att du kan behöva träna på din läsning på olika sätt för att bli ”snabbläsare”.