För dig som är utbildad i KIBB

Här kan du logga in till vår lösenordskyddade flik där du hittar material kopplat till modellen.

Sida för KIBB-utbildade

Har du frågor om KIBB?

Emma Andersson

SAKKUNNIG VÅLD MOT BARN, SAMORDNARE FÖR KIBB 0729-058182