Anmälan KIBB – Kognitiv Integrerad Barnmisshandel

Nästa utbildningstillfälle: November 2022 – September 2023

Anmälan görs på särskild anmälningsblankett som du laddar ner nedan.

KIBB:s behandlingsmodell är en manualbaserad KBT-behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit. KIBB-utbildningen genomförs av certifierade svenska KIBB-utbildare som har lång klinisk erfarenhet av familjebehandling och som KIBB-behandlare. Föreläsare som forskat på KIBB och barnmisshandel i Sverige medverkar vid några tillfällen.

Omfattning

Målet är att kursdeltagaren ska bli certifierad KIBB-behandlare. Beräknad tidsåtgång för deltagarna under utbildningstiden är ca 1 dag/vecka. I den tiden är inkluderat:

 • 4 lärandeseminarier (se datum nedan)
 • Förberedelser och inläsning av material
 • Behandling av 1 familj under minst 16 veckor
 • Telefonhandledning vid 12 tillfällen
 • Seminarierna 1 – 3 är internat. De börjar med lunch dag 1 och avslutas med lunch dag 3.
 • Seminarium 4 börjar med lunch dag 1 och avslutas dag 2 på eftermiddagen.

Kursdeltagarna har också tillgång till en gemensam webb-projektplats för KIBB utbildningen där det finns möjlighet till att ställa frågor och dela dokument.

Arbetsformen är kortare föreläsningar varvat med grupparbeten och övningar. Stor vikt läggs vid att träna på de olika momenten i behandlingen och att reflektera kring dessa. Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren ha god kännedom om vilka teorier KIBB behandlingen vilar på, ha förvärvat kunskaper om hur KIBB behandlingen genomförs i praktiken samt ha genomfört KIBB behandling med en familj under handledning.

Läs mer om utbildningens innehåll och metoden i kursinbjudan som du laddar ner i rutan ”Beskrivning” 

KIBB-utbildning november 2022 – september 2023

Platsantal

 • 25 utbildningsplatser

Kurstillfällen

 • Uppstart 1/11 kl.15.30-17 (onlinemöte)
 • Lärandeseminarium 1 22-24/11, 2022 (internat på Sätra Bruk)
 • Lärandeseminarium 2 7-9/2, 2023 (internat på Sätra Bruk)
 • Lärandeseminarium 3 28-30/3, 2023 (internat på Sätra Bruk)
 • Lärandeseminarium 4 31/8-1/9, 2023 (i Stockholm)

Kursorter

 • Seminarium 1 – 3 äger rum på Sätra Bruks Herrgård www.satrabruk.se, Stiftelsen Allmänna Barnhusets konferensgård i Västergötland.
 • Seminarium 4 äger rum i Stockholm.

Kurskostnad


Kursavgift:
37 500 kronor exkl. 25 % moms

Kostnad för kost och logi vid seminarium 1 – 3 ingår i kursavgiften (internatform).

Kostnad för logi vid seminarium 4 ingår inte i kursavgiften.

KIBB-manualen och obligatorisk kurslitteratur ingår i kursavgiften.

Anmälan

Görs senast den 21/10 2022 på anmälningsblanketten som du laddar ner här:
Anmälan till KIBB-utbildningen – ladda ner.

Mejla ifylld anmälningsblankett till utbildningsadministratör Cicci Andersson:
cecilia.andersson@allmannabarnhuset.se

Övriga frågor

För mer information, välkommen att kontakta:

Emma Andersson, kursansvarig emma.andersson@allmannabarnhuset.se

För frågor om anmälan, välkommen att kontakta:

Cicci Andersson, utbildningsadministratör cecilia.andersson@allmannabarnhuset.se